Najbliższą audycję w czwartek, o godzinie 07:15
Poprowadzi Theri
Dobry dzień z RK