Najbliższą audycję dziś, o godzinie 16:00
Poprowadzi Jerzy