Najbliższą audycję w piątek,
o godzinie 10:00
Poprowadzi Irena
Piatkowo